گالری عکس مدرسه فوتبال بارسا

مراسم افتتاحیه مدرسه فوتبال بارسا

 

الحمدالله با عنایت خداوند و دعای خیر مردم مدرسه فوتبال بارسا تابستان 90 را بصورت جدی در دستورکار خود قرار داد و سعی بر آن است که در این تابستان دانش آموختگان این مدرسه اخلاق ورزشی که لازمه یک ورزشکار جوانمرد است را یاد بگیرند و همینطور فرهنگ و انضباط ورزشی .

انشاءالله با همراهی خانواده ها برنامه ریزی شده است که این آموزش ها فقط مختص به تابستان نباشد و این نوجوان ها به تعریفی که در سیر آینده مدرسه شده است بتوانیم بهترین بازیکنان را به تیم ملی در مقاطع مختلف معرفی نماییم.

حضور خانواده ها در مراسم افتتاحیه

تحویل وسایل به بازیکنان

مربیان مدرسه

رده ی نوجوانان مدرسه فوتبال