نوین نوفرست ---- شهرداری بم --- فوتبال لیگ سوم کشور

سه شنبه 8/7/92 استاد یوم آزادی

 بیرجند ساعت 15 

مسابقه فوتبال بین تیمهای نوین نوفرست بیرجند و

شهرداری بم

 از سری مسابقات لیگ دسته سوم باشگاههای کشور