تست فوتبال ، باشگاه ورزشی نوین نوفرست..

باشگاه ورزشی نوین نوفرست جهت تیم بزرگسالان این باشگاه

 که از چندی پیش تمرینات خود را برای آمادگی و حضور در

 رقابتهای سوپر لیگ استان آغاز نموده است عضو می پذیرد

علاقه مندان می توانند در روزهای زوج ورزشگاه سرحدی خیابان

 معلم ساعت 15جهت تست مراجعه نمایند.