نوین نوفرست بیرجند _ پرسپولیس

 زاهدان

سه شنبه 30/7/92ساعت 14:30

ورزشگاه المپیک زاهدان

از سری مسابقات لیگ دسته سوم

 باشگاههای کشور