فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور 92 - 93

نوین نوفرست بیرجند 

                    مس نوین کرمان

دوشنبه 6/8/92

ساعت 14:30

ورزشگاه آزادی بیرجند