فوتبال لیگ دسته سوم کشور

دوشنبه 6/8/92

تیم فوتبال نوین نوفرست بیرجند

 تیم فوتبال مس نوین کرمان

استادیوم آزادی

ساعت :14:30