بازی نوین نوفرست و مس نوین

 کرمان در بیرجند پس از کش و

 قوسهای فراوانی که داشت در

 نهایت با نتیجه مساوی بدون گل

 پایان یافت ..!

در ضمن علیرضا عبدالهی بازیکن

 نوین نوفرست یک ضربه پنالتی را

 به راحتی از دست داد..!

چند موقعیت صددرصد گل و تک به

 تک را مهدی شکری و هادی

اصغری دیگر بازیکنان تیم نوین

 نوفرست از دست دادند..

بازی بعدی این تیم مقابل تیم فوتبال

 عقاب تهران هفته آینده در تهران

 برگزار خواهد شد..