نوین نوفرست بیرجند - عقاب تهران بزرگ

دوشنبه 12/8/92

 ساعت:45/14 در تهران

 

تیم فوتبال نوین نوفرست بیرجند می بایست یکشنبه به تهران سفر کند ، ولی مسئولین این تیم اعلام کرده اند اگر به این تیم کمک نشود به تهران نخواهند رفت!

ظاهرا" تا این لحظه هیچ گونه کمک مالی ازسوی هیات فوتبال استان یا اداره ورزش و جوانان و یا حتی هیچ مبلغی از سوی سازمان ورزش و جوانان به این تیم نشده است! و این در حالی است که تیم وحدت خاوران که سال گذشته در همین لیگ سوم کشور بود و به جایی هم نرسید و امسال هم دریک گروه بودیم روز بازی با نوین نوفرست انصراف داد تا یک امتیاز لیگ دسته سوم کشور از استان پایمال شود و هیچ گونه جریمه یا محدودیتی هم برای این تیم در نظر گرفته نشده و شنیده ها حاکی از آنست که حتی می خواهد در لیگ استان شرکت نماید..