قیطاسی در جمع نونهالان باشگاه ورزشی نوین نوفرست بیرجند..

امروز سرهنگ قیطاسی تیم نونهالان باشگاه را خودش تمرین داد و

 شادی و نشاط محسوسی بین بازیکنان مشاهده گردید و به

درخواست بعض ها چند عکس یادگاری گرفتند و با اقای احسان

 سلمانی دروازه بان خوب تیم جوانان باشگاه هرکدام در یک تیم به بازی

 فوتبال پرداختند که برای نونهالان بسیار دلچسب و دیدنی بود که با آنها

 بازی کنند..