تصاویر از باشگاه ورزشی نوین نوفرست بیرجند..

عکس هایی از تیمها و بازیکنان باشگاه

 ورزشی نوین نوفرست بیرجند..

 

تیم بزرگسالان نوین نوفرست بیرجند در لیگ دسته سوم باشگاههای

 کشور سال 93- 92

 

تیم نونهالان باشگاه ورزشی نوین نوفرست

 

تیم فوتسال باشگاه ورزشی نوین نوفرست بیرجند

 

مدرسه فوتبال بارسای باشگاه ورزشی نوین نوفرست بیرجندیکی از 

 بهترین مدرسه فوتبال شرق کشور

 

تیم جوانان نوین نوفرست بیرجند

 

 

 

فوتسال جام رمضان

 

فوتبال آموز مدرسه فوتبال بارسای باشگاه ورزشی نوین نوفرست

 

جام قهرمانی نونهالان باشگاه ورزشی نوین نوفرست بیرجند جام

 قهرمانی در دستان محمد قیطاسی

 

 

نونهالان نوین نوفرست بیرجند

 

داوران و کاپیتانهای بازی تیم نوین نوفرست با هلال احمر گراش لیگ

 سوم کشور سال 93- 92

 

سرهنگ قیطاسی مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست بیرجند

 و مدرسه فوتبال بارسا