خانواده های دغدارو محترم نوفرستی:

 به خوبی می دانم غم از دست دادن پدری مهربان چقدرسخت

 است ،خاموش شدن این شمع نورانی را خدمت همسر و

 خانواده گرامیشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند یکتا رفع

 درجات آن بزرگوار در بهشت اعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار

 بی همتا برایشان در طول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با

 سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانم..

                                                 حمیدرضا قیطاسی