سرهنگ قیطاسی :معتقدم اگر قرار باشد سطح سلامتی و سقف عمر جامعه را بالا ببریم باید دادگاه ورزش تشکیل شود و هر کس ورزش نمی کند در هر رده سنی که باشد باید به دادگاه ورزش احضار گردد و در این دادگاه محاکمه شود تا جامعه ای سالم داشته باشیم و از این همه هزینه های گزاف مصرف دارو جلوگیری شود و به جای آنها وسایل و امکانات ورزش مناسب سنین مختلف در اختیار عموم جامعه قرار داده شود..