استقلال با دریافت گل در دقایق پایانی بازی برابر نفت و شکست 

درمقابل این تیم کورس قهرمانی را تا حد زیادی از دست خواهد داد

مگر...