قراردادهای نجومی بازیکنان فوتبال!

 

خرج که از کیسه مهمان بود.....

 

آیا امسال دو باشگاه استقلال و

 

پرسپولیس خصوصی می شوند؟