چلسی با متوقف کردن تیم اتلتیکو مادرید در

اسپانیاکار خود را برای صعودبه فینال مهمترین

تورنمنت باشگاههای جهان آسان کرد!