بدنسازی با وسایل بجا مانده از جنگ جهانی دوم...

سرهنگ قیطاسی در جلسه ای مطلب بسیار جالبی بیان نمود .

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست گفت بدنسازی

یک اصل ویا رکن اصلی در فوتبال و ورزش می باشد و   اظهار

داشتند که اوکراین یکی از کشورهایی است که در طول جنگ

جهانی دوم آسیب های فراوانی دیده است و بقایای ادوات

جنگی زیادی در آنجا یافت می شود.قیطاسی افزود فردی بنام

یوری کوک مهندس طراح صنعتی که با استفاده از قطعات بجا

مانده از ادوات جنگی یک باشگاه بدنسازی رو باز احداث نموده با

نام باشگاه جنگ جهانی.