درگذشت ناگهانی شادروان محمد قاضی که در سانحه راننگی در کیلومتر 15 جاده بیرجند زاهدان جان به جان آفرین تسلیم نمود را به خانواده محترم آن مرحوم و سایر دوستان و آشنایان تسلیت عرض می نمائیم و از خداوند متعال آمرزش برای آن مرحوم و صبر برای بازماندگان مسئلت داریم.