مدرسه فوتبال بارسابرای ترم

تابستانی 93  میزبان خوبی برای

فرزندان دلبندتان می باشد

 

جهت ثبت نام به آدرس :

خیابان مفتح 27 روبروی درب

استادیوم آزادی مراجعه فرمائید.

 

شماره تماس : 4333533

 

-09151615406