مدرسه والیبال باشگاه ورزشی نوین

نوفرست از علاقمندان به این رشته

ورزشی مفرح ثبت نام بعمل می

آورد..

 

 جهت ثبت نام به آدرس:

خیابان مفتح 27 - روبروی درب

استادیوم آزادی

و یا با شماره تلفن 4333533  --

09151615406