برزیل شیلی دیدار جذاب و پر استرس برای

برزیل که تامرز حذف شدن از جام جهانی

فوتبال در کشور خودش پیش رفت ولی سزار

دروازه بان برزیل یک تنه برزیل را برنده این بازی

در ضربات پنالتی نمود و بعنوان بهترین بازیکن

این بازی انتخاب شد و شیلی در کمال

شایستگی با جام خداحافظی کرد!