جام جهانی فوتبال :

 

برزیل  -  آلمان ! فینالی زود رس ..

 

کلمبیا و فرانسه هم حذف شدند!