آرژانتین با درخشش مسی بلژیک

را هم از جام جهانی فوتبال حذف

کرد!