آلمان با غلبه برآرژانتین قهرمان جام

 

جهانی فوتبال شد!

 

 

 

مسی بهترین بازیکن جهان شد..