تیم والیبال آمریکا 3 بر صفر ایران را شکست داد


وبه فینال جام جهانی والیبال راه یافت!

 

برزیل هم 3 بر صفر ایتالیا را مغلوب کرد تا حریف

 

 

 

آمریکا در فینال باشد!

 

ایران و ایتالیا برای کسب مدال

 

برنزجام جهانی والیبال!