هفته نیروی انتظامی.....

ای سبز پوشان سپید دل وای حماسه سازان پیروز ای سنگرداران همیشه بیدارای نشان های سرفرازی بردوش آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست ای رهروان راه عدالت ای دلیرمردان بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید....

باشگاه ورزشی نوین نوفرست هفته نیروی انتظامی را به تمام ملت عزیز به خصوص کارکنان نیروی انتظامی تبریک می گوید