مسابقات  فوتبال نونهالان استان بزودی آغاز می شود قیطاسی

  مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی نوین گفت ما در این دوره از بازیها

دو تیم روانه میدان خواهیم کرد که از سن و سال کمتری نسبت

به سایر تیمهای شرکت کننده برخوردار هستندو این امر جهت

فقط دور اندیشی صورت گرفته است...