وحید طالب لو.....

عشق به فوتبال مرا به این کار کشاند.از همان کودکی عاشق دروازه بانی بودم در کوچه و پس کوچه ها و با توپ پلاستیکی دنبال دروازه بانی بودم. همیشه دست و پایم زخمی بود . لباس سالم نداشتم و این مسئله ناراحتی زیادی برایم در خانواده ایجاد کرده بودهر چند که پدرم مشوق من محسوب می شد و اصولا" او بود که مرا به این کار تشویق می کرد. دوست داشتم روزی بزرگترین دروازه بان ایران باشم. حضور دراستقلال و بعد هم تیم ملی آرزوهای مرا تکمیل کرد هرچند هنوز آغاز راه هستم.....