استقلال 3 بر صفر گسترش را

شکست داد!

 

کی روش هم ایران را ترک کرد!