با نهایت تاسف و تاثردرگدشت مرحومه مغفوره خدیجه نوفرستی ( یوسفی) همسر مرحوم محمد بیک قاسمی را به همه بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان از خداوند منان خواهانیم..