ذکر است تکلم کبوترهایت

قربان تبسم کبوترهایت

ایکاش جوی نوک زده می بودم من

در کاسه گندم کبوترهایت

میلاد امام رضا علیه السلام مبارک

باد..