علی دایی با بی احترامی از


سرمربیگری پرسپولیس برکنار


شد!