امتیاز لیگ دو فوتبال کشور به راحتی

هر چه تمام تر ازدست استان رفت !

 

به نظر شما کی مقصره ؟