ولادت امام رضا(ع)

مژده ای اهل رضا روی رضا پیدا شد

                      جلوه حسن الهی به فضا پیدا شد

ضعفا روی به گلزار ولایت آرید

                     که گل روی معین الضعفا پیدا شد

ای گره بسته بیا عقده گشا پیدا شد

                    برق رحمت زد و اوراق غضب را سوزاند

          قلم عفو پی محو خطا پیدا شد

ولایت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد( باشگاه ورزشی نوین نوفرست