کسب چهار مدال طلا و یک نقره و یک برنز در روز

7/7/93 در بازیهای آسیایی سه کشتی گیر آزاد

مدال طلا گرفتند و یک نفر نقره !