سرهنگ قیطاسی کارشناس ورزش

سازمان بازنشستگی نیروهای

مسلح استان خراسان جنوبی اعلام

نمود بمناسبت هفته دفاع مقدس

یک دوره مسابقات والیبال - فوتسال

- پینگ پنگ - شنا و تیراندازی با

تفنگ بادی در حال برگزاری می

باشد که در مسابقات والیبال تیم

بازنشستگان ارتش فعلا" در صدر

گروه می باشد.تیم های شرکت

کننده عبارتند از : 1- آجا 2 -ناجا 

3 -سپا 4- بسیج  5 - کارکنان

سازمان بازنشستگی.