استقلال و پرسپولیس درجام حذفی حریفان خود را مغلوب نمودند

و به دور بعد راه یافتند!

سپاهان اصفهان از جام خذفی کشور حذف شد!