شب گذشته جلسه ای در هیات فوتبال استان با مدیران مدارس فوتبال برگزار شد که در این جلسه مسئولین هیات فوتبال استان و آقای کهنسال نماینده اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند نیز حضور داشتند..