مسابقات والیبال بازنشستگان نیروهای مسلح    به پایان رسید و تیم والیبال ارتش مقام اول را کسب کرد!

 

مسابقات فوتسال بازنشستگان نیروهای مسلح از ساعت 12 امروز در سالن بسیج خیابان ارتش با بازی سپاه و نیروی انتظامی استارت می خورد..