استقلال تهران بابرد 4 بر2 مقابل پارسه به یک هشتم بازیهای جام

حذفی راه یافت!

صنعت ساری دیگر تیم لیگ برتری یعنی پیکان را هم حذف کرد!