پرسپولیس و استقلال هردو در مقابل حریفان خود متوقف شدند

و سهم هرکدام یک امتیاز!

 

دربی بزرگ این هفته برگزار


می شود!

 

پرسپولیس - استقلال

 

تراکتور هم فقط یک امتیاز گرفت..

 

باخت ملوان قعر نشین اوضاع را برای این تیم بدتر کرد..