کسب افتخاری دیگر برای باشگاه ورزشی نوین نوفرست

قهرمانی تیم فوتسال بانوان در مسابقات سوپر لیگ استان و راه یابی به مسابقات کشوری برگ زرینی در مجموعه افتخارات کسب شده ی باشگاه نوین نوست است.

لذا بر خود لازم می دانیم از یکایک ورزشکاران محترم و جامعه علاقمند به ورزش، بیرجند که حقیقتا همیشه و در همه حال پشتیبان برنامه های فرهنگی ورزشی باشگاه بوده اند کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشیم.

 

و من الله التوفیق

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست