زمان بازی پرسپولیس و استقلال

 

مشخص شد..29 یا 30 آبان 93