والیبال در نوفرست ..

باشگاه فرهنگی ورزشی نوین

 نوفرست برگزار می نماید:

مراسم افتتاحیه مسابقات والیبال درسال کاریز

نوفرست ساعت 21:30 روز دوشنبه 17/4/94

باتوجه به استقبال بی نظیر والیبالیستهای

 استان از این مسابقات دیدن این بازیهای در

 سطح عالی لذت و شور نشاط خاصی دارد

منتظر حضور سبز شما هستیم..