والیبال جام رمضان 94

شب گذشته مسابقات جام رمضان برگزار شدو در بازی های گروه 2 نتایج ذیل حاصل گردید:

1 - در اولین بازی تیمهای باشگاه ورزشی نوین نوفرست و تیم روستای خراشاد به رقابت پرداختند که تیم نوین نوفرست توانست تیم والیبال خراشاد را شکست دهد.

2 - در بازی دوم تیم عسل تاجکوه نوفرست و تیم روستای چنشت به رقابت پرداختند که این تیم عسل تاجکوه نوفرست بود که برنده مسابقه شد.

3 - در بازی سوم تیمهای دستگرد بیرجند و تیم روستای خور به رقابت پرداختند که در نهایت تیم خور برنده بازی شد.

ادامه رقابتها شنبه 20/4/94 پیگیری می شود..