فوتسال جام رمضان

شب گذشته مسابقات فوتسال جام رمضان به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست برگزار شد و ننتایج زیر بدست آمد:

 - بازی اول بین تیمهای دهیاری نوفرست و تیم اژدر خراسان (محمودآباد) برگزار شد که تیم دهیاری نوفرست با نتیجه 5 بر 2 موفق شد این تیم را شکست دهد.

- بازی یعد بین تیمهای دستگرد بیرجند و تیم شهید عبدالاهی نوفرست برگزار گردیه که تیم دستگرد با نتیجه 3 بر 2 پیروز میدان شد.