والیبال جام رمضان باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست..

شب گذشته مسابقات والیبال گروه 2 جام رمضان به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست پیگیری شد و نتایج ذیل بدست آمد:

- در بازی اول تیم دستگرد با نتیجه 2 بر صفر تیم دهیاری چنشت را شکست داد.

- در دومین بازی تیم والیبال عسل تاجکوه نوفرست با نتیجه 2 بر یک مغلوب تیم دهیاری خراشاد شدتا وضعیت این گروه پیچیده شود.

                                                                                                                         -  در  حساسترین بازی تیم واالیبال باشگاه ورزشی نوین نوفرست به مصاف تیم خور رفت و با نتیجه 2 بر صفر این تیم را شکست داد .