تمرینات تیم فوتبال رده سنی آزاد باشگاه همه

 هفته روزهای فرد از ساعت 16:30 الی 18 در

 زمین شماره یک استادیوم آزادی   با جدیت

 تمام انجام می شود..

ضمنا از بازیکنان جدید توسط  سرهنگ قیطاسی تست بعمل می آید...