برنامه بازیهای امشب فوتسال جام رمضان نوفرست پنجشنبه 1/5/94:

- ساعت 21 تیمهای دهیاری دستگرد و اژدر خراسان با هم دیدار می کنند و این دیدار تشریفاتی خواهد بود چرا که تیم دهیاری دستگرد صعودش قطعی شده و تیم اژدر خراسان هم از صعود به دور بعد باز مانده است.

- ساعت 22 تیمهای شهید عبدالهی نوفرست به مصاف تیم دهیاری سید آباد می رود.

- ساعت 23 تیمهای دهیاری چنشت و دهیاری شهرستانک باهم دیدار می کنند.