جام حدفی فوتبال کشورسال 1394

تیم آزاد باشگاه فرهنگی ورزشی نوین نوفرست که سهمیه شرکت در مسابقات جام حذفی کشور را اخذ نموده است تمرینات خود را در زمین شماره یک آزادی آغاز نموده و استقبال خوبی از این تمرینات نیز صورت گرفته است. این تمرینات زیر نظر خود آقای قیطاسی انجام می شود و آقایان محسن رمضانی و علی سارانی نیز کمک های ایشان هستند..