تمرینات تیم آزاد باشگاه بمناسبت حضور یک هفته ای تیم ملی جوانان در بیرجند بمدت یک هفته تعطیل شد و از سه شنبه 13/5/94 شروع می شود..